MUNDUS CANTAT – świat śpiewa

to dziesiątki wydarzeń festiwalowych, setki uczestników z całego świata, kilometrowa Parada Chórów trasą słynnego Monciaka, warsztaty chóralne oraz rozmaite happeningi.  To niezwykła okazja do połączenia przyjemnego z pożytecznym. Podczas festiwalu nawiążesz wiele nowych, ciekawych znajomości, spędzisz niesamowite chwile w popularnym nadmorskim kurorcie a przy tym wszystkim polepszysz swój warsztat pod okiem międzynarodowych osobistości z muzycznego środowiska.

 

Niezapomniana muzyczna przygoda

Zapraszamy do Sopotu – Perły Bałtyku i polskiej stolicy festiwali. Zgłoś udział swojego chóru w wyjątkowym wydarzeniu jakim będzie 16. Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT SOPOT 2020! Gwarantujemy niezapomniane doznania muzyczne podczas licznych koncertów towarzyszących na deskach trójmiejskich scen oraz wspólne chwile, które na zawsze pozostaną w pamięci chóru dzięki niezwykłej atmosferze wielkiej muzycznej rodziny, która od lat towarzyszy sopockiemu festiwalowi.

Nie zwlekaj

Przedstaw swojemu chórowi pomysł wzięcia udziału w największym festiwalu chóralnym na Pomorzu. Czekamy właśnie na Twoje zgłoszenie!Stań do walki o Grand Prix oraz statuetkę Sopockiej Mewy! Już 17 maja dowiemy się, kto zostanie wielkim zwycięzcą MUNDUS CANTAT SOPOT 2020.

weź udział!

TBA

Kategoria A – Muzyka sakralna a cappella

A1 –  chóry seniorów (2/3 członków ponad 50 lat)
A2 – chóry dorosłe (2/3 członków ponad 25 lat)
A3 – chóry akademickie (2/3 członków do 25 lat)
A4 – chóry dziecięce i młodzieżowe

Dowolny, stylistycznie różnorodny repertuar

Kategoria B – Muzyka świecka i ludowa

B1 –  chóry seniorów (2/3 członków ponad 50 lat)
B2 – chóry dorosłe (2/3 członków ponad 25 lat)
B3 – chóry akademickie (2/3 członków do 25 lat)
B4 – chóry dziecięce i młodzieżowe

Obowiązuje co najmniej jeden utwór kraju ojczystego.
Jeden utwór dopuszcza się z akompaniamentem instrumentalnym /instrument akompaniujący zapewnia chór we własnym zakresie/.

Kategoria C – Spiritual, gospel, jazz

Zakłada się śpiew bez mikrofonu oraz aparatury nagłaśniającej.
W kategoriach A,B i C czas wykonywania programu nie powinien być krótszy niż 12 minut i nie dłuższy niż 15 minut.

Kategoria BS – Specjalna

Wykonanie jednego utworu w języku kaszubskim  autorstwa współczesnego  kompozytora młodego pokolenia.

Aby uzyskać partyturę, kliknij nazwę utworu

Chór mieszany: 

1/ Rebaccze namienienie – Sł. Eugeniusz Pryczkowski; muzyka Tomasz Fopke
2/ W szteczku chleba – Muz. Witosława Frankowska, uklad Tomasz Fopke
3/ Spiewne kwiotczi – muz. Tadeusz Dargacz, układ Tomasz Fopke
4/ Mój Ojcze- Anna Rocławska -Musiałczyk
5/ Będą zdrzec na Tego – Anna Rocławska -Musiałczyk
6/ Mój Ojcze – Marek Raczyński
7/ Reboczi – Marek Raczyński
8/ Morze reczy – Anna Rocławska – Musiałczyk

Na chór jednorodny/ żeński, dziecięcy/

1. Alleluja – Anna Rocławska- Musiałczyk

2. Spiewne kwiotczi – muz. Tadeusz Dargacz, układ Tomasz Fopke

3. Kukułka – Jan Trepczyk

GRAND PRIX

Zwycięzcy wszystkich kategorii muzycznych, którzy zdobyli złote dyplomy mogą przystąpić do walki o GRAND PRIX. Program w tej kategorii winien składać się z dwóch dowolnych utworów, nie wykonywanych wcześniej w innych kategoriach.

1. W festiwalu mogą brać udział tylko chóry amatorskie określając w karcie zgłoszenia wybraną kategorię konkursową.
2. Jeden chór może uczestniczyć w kilku kategoriach.
3. Przesłanego programu konkursowego nie można zmieniać.
4. Czas wykonywania programu nie powinien być krótszy niż 12 minut i nie dłuższy niż 15 minut. Po przekroczeniu górnego limitu czasu występ chóru prezentacja może być przerwana.
5. O zmianach tonacji wykonywanych utworów należy poinformować jury pisemnie przed występem.
6. Prezentacje konkursowe będzie oceniać powołane przez organizatorów Jury, złożone z wybitnych specjalistów.
7. Według liczby uzyskanych punktów jury przyznaje:
• złoty dyplom 90–100 punktów
• srebrny dyplom 75–89,9 punktów
• brązowy dyplom 60–74,9 punktów
• dyplom uczestnictwa poniżej 60 punktów
oraz nagrody:
Kategoria A
I nagroda – 2000 PLN
II nagroda – nagroda finansowa lub rzeczowa
III nagroda – nagroda finansowa lub rzeczowa
Kategoria B
I nagroda – 2000 PLN
II nagroda – nagroda finansowa lub rzeczowa
III nagroda – nagroda finansowa lub rzeczowa
Kategoria C
I nagroda 2000 PLN
Kategoria BS
Nagroda Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie– 1000 PLN

GRAND PRIX
Zwycięzca tej kategorii otrzyma Statuetkę Sopockiej Mewy oraz specjalną nagrodę finansową.

8. Decyzja jury jest ostateczna.
9. Jury zastrzega sobie prawo nie wybrania zwycięzcy w poszczególnych kategoriach, jeśli dojdzie do wniosku, że prezentacje uczestników w tych kategoriach nie osiągną odpowiednio wysokiego poziomu.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród.
11. Jury ocenia chóry biorąc pod uwagę następujące kryteria: intonacja, prawidłowe odczytanie tekstu; muzycznego, dobór repertuaru i stopień trudności, interpretacja i artystyczne walory wykonania.
12. Chór może powtórnie wziąć udział w festiwalu pod warunkiem, że program zgłoszony do konkursu złożony jest z innych utworów niż wykonywany podczas poprzednich edycji.
13. Chór może nie brać udziału w części konkursowej festiwalu, decydując się na udział tylko w koncertach towarzyszących w czasie trwania konkursu.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania audiowizualnych zapisów sporządzonych podczas festiwalu.
15. Organizatorzy przewidują dodatkowe spotkania i występy chórów uczestniczących w Festiwalu – patrz program festiwalu.
Chóry uczestniczące w Festiwalu proszone są o przygotowanie stosownego programu: Ceremonia Otwarcia /2 utwory/, koncert towarzyszący /15 min/, Koncert Finałowy /o wystąpieniu decyduje Jury/.

1. Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z opłatą rejestracyjną upływa 31 grudnia 2019.

2. Chór powinien przesłać:
• Kompletnie wypełnioną kartę zgłoszenia drogą elektroniczną
• repertuar konkursowy (imię i nazwisko kompozytora, lata życia kompozytora, długość trwania utworu) – POBIERZ
• Nagranie chóru (nie starsze niż 3 lata,CD, mp3, link, pocztą elektroniczną)
• potwierdzenie wpłaty opłaty rejestracyjnej (pocztą elektroniczną),
• 5 kompletów partytur utworów konkursowych (pocztą, partytury nie są zwracane),
• krótką historię chóru (ca. 10 linii, przesłać pocztą elektroniczną),
• ostatnią fotografię chóru (rozdzielczość zdjęcia 300 dpi, przesłać pocztą elektroniczną).

3. Po otrzymaniu wszystkich dokumentów zgłoszenia chóru do udziału w festiwalu, każdy zaakceptowany zespół otrzyma oficjalnie potwierdzenie udziału drogą elektroniczną.

1. Część konkursowa festiwalu odbędzie się w dniach 14-17 maja 2020 roku.

2. Każdy z chórów pokrywa koszty przejazdu, zakwaterowania i opłaty za wyżywienie.

3. Zespoły zgłaszające swój udział w festiwalu wnoszą opłatę rejestracyjną w wysokości 400 zł, która w przypadku rezygnacji nie jest zwracana.
Zespoły po zakwalifikowaniu winny wpłacić opłatę za uczestnictwo w jednej kategorii konkursowej w kwocie 15 zł od osoby.
Za uczestnictwo w każdej kolejnej kategorii chór powinien zapłacić za każdą następną w kwocie 10 zł od osoby.

4. Opłata rejestracyjna w przypadku rezygnacji nie jest zwracana.

1. Każdy chór (włączając dyrygenta, osoby towarzyszące i kierowcy autobusów) powinien opłacić koszty zakwaterowania i wyżywienia. Chóry powinny zadecydować ile dni chcą spędzić w Gdańsku.

2. Proponujemy cztery klasy zakwaterowania:
• klasa I – dwu, trzy, cztero i wielo-osobowe pokoje w hostelach, domach wczasowych, sanatoriach lub hotelach – 70 – 140 PLN (dodatkowa opłata za pokoje 1-osobowe)
• klasa II – dwu, trzy, czteroosobowe pokoje w domach wczasowych, sanatoriach lub hotelach – 141 – 200 PLN (dodatkowa opłata za pokoje 1-osobowe)
• klasa III – dwu i trzyosobowe pokoje w dwugwiazdkowych hotelach – 201 – 250 PLN (dodatkowa opłata za pokoje 1-osobowe)
• klasa IV – jedno, dwuosobowe pokoje w trzy gwiazdkowych hotelach – powyżej 251 PLN (dodatkowa opłata za pokoje 1-osobowe).

3. Koszt obejmuje cenę za zakwaterowanie w odpowiedniej klasie, wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja), uczestnictwo we wszystkich imprezach związanych z festiwalem, opiekuna podczas całego pobytu na festiwalu.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uczestniczących chórów.

31 grudnia 2019

Termin przyjęcia zgłoszenia na festiwal wraz z opłatą rejestracyjną.

15 lutego 2020

Decyzja o zakwalifikowaniu chórów (zostanie przesłana drogą elektroniczną). Zazwyczaj wysyłana jest maksymalnie tydzień po dostarczeniu wymaganych dokumentów.

28 lutego 2020

Termin zapłaty opłaty za uczestnictwo i I raty – 50% za zakwaterowanie i wyżywienie.

10 kwietnia 2020

Termin zapłaty II raty – końcowej za zakwaterowanie i wyżywienie

Znajdź nas

ul. Kościuszki 61
81-703 Sopot
Poland

Zadzoń

+ 48 58 555 84 58
+48 609 692 707