Drodzy młodzi entuzjaści muzyki chóralnej,

zapraszamy Was do wzięcia w pierwszej edycji święta młodych chórzystów, które organizujemy we współpracy z Akademią Muzyczną w Gdańsku.

Międzynarodowy Festiwal Chóralny dla Młodych to wydarzenie dedykowane młodym entuzjastom chóralistyki: chórom dziecięcym, młodzieżowym oraz uniwersyteckim.

Dreszczyk pozytywnej rywalizacji

Do tej pory gościliśmy ponad 150 dziecięcych, młodzieżowych i akademickich chórów, które stworzyły niepowtarzalną atmosferę pozytywnej rywalizacji. Pomimo bariery językowej zbudowały sieć znajomości młodych miłośników muzyki, które zaowocowały wieloma niebanalnymi projektami.

Jesteśmy pewni, że nie musimy Was dłużej zachęcać do wspólnego śpiewania, które (jak udowodniono naukowo) pozytywnie wpływa na samopoczucie i kondycję. Wspólnie popracujmy nad twoją formą wraz z setkami chórzystów z różnych części świata.

Spotkanie kultur i narodowości

Przyjedźcie i zobaczcie miejsce spotkań rozmaitych kultur i narodowości, gdzie nigdy nie zaznacie nudy. Tutaj poczujecie piasek pod stopami i lekką bryzę na własnej skórze. To tutaj usłyszycie ciekawe brzmienia dochodzące z różnych sal koncertowych i malowniczych scen pod gołym niebem. 

Brzmi dobrze, prawda?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, aby wziąć udział w przesłuchaniach w imponujących murach Akademii Muzycznej w Gdańsku i wnętrzach Gdańskich kościołów. Zarejestruj swój zespół już dziś i wspólnie przeżyjcie niezwykłą muzyczną przygodę!

Zapraszamy!

weź udział!

Szczegóły festiwalu

Zostanie ogłoszony wkrótce
1. W festiwalu mogą brać udział tylko chóry amatorskie określając w karcie zgłoszenia wybraną kategorię konkursową.|

2. Kategorie konkursowe:

A. Chóry dziecięce do lat 12
B. Chóry dziecięco-młodzieżowe do lat 16
C. Chóry jednorodne dziecięce (chłopięce, dziewczęce) do lat 16
D. Młodzieżowe Chóry jednorodne (żeńskie lub męskie) do lat 21
E. Chóry chłopięco-męskie
F. Mieszane chóry młodzieżowe do lat 21
G. Chóry młodzieżowe i akademickie – wiek chórzystów 19-35 lat

W poszczególnych kategoriach odstępstwo od wyznaczonego limitu wieku uczestnika nie może dotyczyć więcej niż 10 % chórzystów

3. Jeden chór może uczestniczyć w kilku kategoriach.

4. Przesłanego programu konkursowego nie można zmieniać.

5. Czas wykonywania programu nie powinien być krótszy niż 12 minut i nie dłuższy niż 15 minut. Po przekroczeniu górnego limitu czasu występ chóru prezentacja może być przerwana.

6. Prezentacja konkursowa powinna zawierać obowiązkowo – co najmniej trzy utwory a cappella, jeden utwór współczesny, jeden o tematyce sakralnej, w tym – nie więcej niż 2 utwory z akompaniamentem (wykluczona prezentacja z podkładem muzycznym typu elektronicznego – playbackiem). Zalecany przekrojowy – różnorodny stylistycznie dobór repertuaru.

7. O zmianach tonacji wykonywanych utworów należy poinformować jury pisemnie przed występem.

8. Prezentacje konkursowe będzie oceniać powołane przez organizatorów Jury, złożone z wybitnych specjalistów.

9. Według liczby uzyskanych punktów jury przyznaje:
• złoty dyplom 90–100 punktów
• srebrny dyplom 75–89,9 punktów
• brązowy dyplom 60–74,9 punktów
• dyplom uczestnictwa poniżej 60 punktów
• oraz statuetki Mundus Cantat w poszczególnych kategoriach.

10. Decyzja jury jest ostateczna.

11. Jury zastrzega sobie prawo nie wybrania zwycięzcy w poszczególnych kategoriach, jeśli dojdzie do wniosku, że prezentacje uczestników w tych kategoriach nie osiągną odpowiednio wysokiego poziomu.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród.

13. Jury ocenia chóry biorąc pod uwagę następujące kryteria: intonacja, prawidłowe odczytanie tekstu; muzycznego, dobór repertuaru i stopień trudności, interpretacja i artystyczne walory wykonania.14. Chór może powtórnie wziąć udział w festiwalu pod warunkiem, że program zgłoszony do konkursu złożony jest z innych utworów niż wykonywany podczas poprzednich edycji.

14. Chór może nie brać udziału w części konkursowej festiwalu, decydując się na udział tylko w koncertach towarzyszących w czasie trwania konkursu.

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania audiowizualnych zapisów sporządzonych podczas festiwalu

16. Organizatorzy przewidują dodatkowe spotkania i występy chórów uczestniczących w Festiwalu – patrz program festiwalu.

17. Chóry uczestniczące w Festiwalu proszone są o przygotowanie stosownego programu: Ceremonia Otwarcia /2 utwory/, koncert towarzyszący /15 min/, Koncert Finałowy /o wystąpieniu decyduje Jury/- pobierz pdf (z repertuarem)

1. Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z opłatą rejestracyjną upływa 14 lutego 2018.

2. Chór powinien przesłać:
• Kompletnie wypełnioną kartę zgłoszenia drogą elektroniczną
• repertuar konkursowy (imię i nazwisko kompozytora, lata życia kompozytora, długość trwania utworu) – POBIERZ
• Nagranie chóru (nie starsze niż 3 lata, CD, mp3, link, pocztą elektroniczną)
• potwierdzenie wpłaty opłaty rejestracyjnej (pocztą elektroniczną),
• 5 kompletów partytur utworów konkursowych (pocztą, partytury nie są zwracane),
• krótką historię chóru (ca. 10 linii, przesłać pocztą elektroniczną),
• ostatnią fotografię chóru (rozdzielczość zdjęcia 300 dpi, przesłać pocztą elektroniczną).

3. Po otrzymaniu wszystkich dokumentów zgłoszenia chóru do udziału w festiwalu, każdy zaakceptowany zespół otrzyma oficjalnie potwierdzenie udziału drogą elektroniczną.

1. Część konkursowa festiwalu odbędzie się w dniach 23-25 marca 2018 roku.

2. Każdy z chórów pokrywa koszty przejazdu, zakwaterowania i opłaty za wyżywienie.

3. Zespoły zgłaszające swój udział w festiwalu wnoszą opłatę rejestracyjną:
w wysokości 400 zł. Za uczestnictwo w każdej kolejnej kategorii chór powinien zapłacić za każdą następną w kwocie 300 zł.

Konto Bankowe:

Fundacja MUNDUS CANTAT
Ul. Armii Krajowej 57/8
81-843 Sopot
CREDIT AGRICOLE Bank Polska S.A.
76194010763078967400000000

4. Opłata rejestracyjna w przypadku rezygnacji nie jest zwracana.

1. Każdy chór (włączając dyrygenta, osoby towarzyszące i kierowcy autobusów) powinien opłacić koszty zakwaterowania i wyżywienia. Chóry powinny zadecydować ile dni chcą spędzić w Gdańsku.

2. Proponujemy cztery klasy zakwaterowania:
• klasa I – dwu, trzy, cztero i wielo-osobowe pokoje w hostelach, domach wczasowych, sanatoriach lub hotelach – 70 – 140 PLN (dodatkowa opłata za pokoje 1-osobowe)
• klasa II – dwu, trzy, czteroosobowe pokoje w domach wczasowych, sanatoriach lub hotelach – 141 – 200 PLN (dodatkowa opłata za pokoje 1-osobowe)
• klasa III – dwu i trzyosobowe pokoje w dwugwiazdkowych hotelach – 201 – 250 PLN (dodatkowa opłata za pokoje 1-osobowe)
• klasa IV – jedno, dwuosobowe pokoje w trzy gwiazdkowych hotelach – powyżej 251 PLN (dodatkowa opłata za pokoje 1-osobowe).

3. Koszt obejmuje cenę za zakwaterowanie w odpowiedniej klasie, wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja), uczestnictwo we wszystkich imprezach związanych z festiwalem, opiekuna podczas całego pobytu na festiwalu.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uczestniczących chórów.

15 lutego 2018

Termin przyjęcia zgłoszenia na festiwal wraz z opłatą rejestracyjną.

20 lutego 2018

Termin zapłaty opłaty za uczestnictwo i I raty – 50% za zakwaterowanie i wyżywienie.

1 marca 2018

Termin zapłaty II raty – końcowej za zakwaterowanie i wyżywienie

Konto Bankowe:

Fundacja MUNDUS CANTAT
Ul. Armii Krajowej 57/8
81-843 Sopot
CREDIT AGRICOLE Bank Polska S.A.
76194010763078967400000000

Dr Teresa Pabjańczyk

Dr hab. Beata Wróblewska

Dr Michał Kozorys

weź udział!

Znajdź nas

ul. Kościuszki 61
81-703 Sopot
Poland

Zadzoń

+ 48 58 555 84 58
+48 609 692 707