Przedstawiamy Jury 20. Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego MUNDUS CANTAT SOPOT 2024.

Prof. Anna Fiebig (Gdańsk, Polska)
wokalistka, kameralistka, chórmistrz, pedagog; absolwentka Akademii Muzycznej S. Moniuszki w Gdańsku. Z Polskim Chórem Kameralnym „Schola Cantorum Gedanensis” koncertowała w Polsce, Niemczech, Austrii, Francji, Szwajcarii, Japonii, USA. W latach 2000 – 2009 prowadziła Sopocki Chór Kameralny „Continuo”, w latach 1996 – 2021 Chór Żeński „Gaudium per Canto” Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazu Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Jako dyrygent odbyła z chorami tournée koncertowe do Niemiec, Szwecji, Francji, Włoch, Meksyku, Hiszpanii, Brazylii, Kolumbii. Zdobywała nagrody i wyróżnienia na konkursach chóralnych w Polsce i zagranicą. Jest recenzentem w przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz w postępowaniach do tytułu profesora sztuk muzycznych.

 

Maestro JAE-JOON LEE (Daegu, Korea Południowa)
Jako dyrygent chóru Pilgrim Mission Choir odniósł wiele sukcesów, m.in. na światowych olimpiadach chóralnych:w roku 2012 na 2. World Choir Olympics w Busan (South Korea) i w 2014 na 3. World Choir Olympics w Bremen (Niemcy), a w 2010 roku zdobył Grand Prix na 49. Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Seghizzi w Gorycji. W 2004 maestro pełnił funkcję dyrektora artystycznego na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Daegu, a w 2013 roku w Yeosu.
Po dłuższym pobycie w USA w lutym 2000 r. Lee powrócił do Korei i założył orkiestrę Gala Orchestra. Orkiestra w szybkim czasie uzyskała rozgłos w mediach i sympatię publiczności. W 2003 został wykładowcą na Narodowym Instytucie Sztuki na Kubie (ISA de Cuba) oraz Dyrektorem Muzycznym Kubańskiej Opery Narodowej.
Maestro Lee był zapraszany jako dyrygent gościnny przez różne orkiestry i opery, zarówno w kraju jak i za granicą. Występował w takich krajach jak Kuba, Filipiny, Hiszpania i Rosja. Dyrygował dużymi formami muzycznymi takimi jak opery: Cyganeria, La Traviata, Carmen, Aida, Rigoletto. Co więcej, dyrygował również wieloma wybitnymi dziełami muzycznymi takich kompozytorów jak Mozart, Beethoven, Czajkowski, Brahms czy Mahler.
Jae-Joon Lee jest założycielem fundacji Pilgrim Music Foundation (PMF) na wyspie Jeju. PMF tworzy akademię muzyczną pod nazwą Jeju International Genius Music Academy (JIGMA), w której najwybitniejsi światowi wykładowcy będą w niedalekiej przyszłości kształcić szczególnie uzdolnionych studentów. Ponadto Maestro Lee jest dyrektorem artystycznym wielu instytucji muzycznych takich jak: Novo Philharmonic Orchestra, Pilgrim Mission Music Center, International Youth Orchestra Study Group (IYOSG) i Yenoeul Music Center oraz profesorem wizytującym w Santo Tomas Music Conservatory w Manili.

 

Maestro Jürgen Fassbender (Limburg, Hesja, Niemcy)
Jürgen Fassbender otrzymał wraz z prowadzonymi przez siebie chórami wiele pierwszych nagród w renomowanych międzynarodowych konkursach, takich jak: Arezzo i Riva del Garda (Włochy), Tours (Francja), Trelew (Argentyna), Heythuysen (Holandia), Praga (Czechy), Kłajpeda (Litwa), Konkurs im. Franza Schuberta w Wiedniu (Austria), Światowe Igrzyska Chóralne 2004 w Bremie (Niemcy), a także konkurs radiowy BBC Londyn „Let the Peoples Sing”. W Niemieckim Konkursie Chóralnym jego chóry Cantabile Limburg i Carpe Diem zdobyły pierwszą nagrodę w dwóch kategoriach (chórów męskich i żeńskich), co zdarzyło się po raz pierwszy w historii tego konkursu. W 2005 r. wystąpił z chórem Cantabile Limburg na Światowym Sympozjum Chóralnym w Kioto (Japonia) jako europejski przedstawiciel, a następnie był głównym instruktorem podczas Japońskiego Konwentu Dyrygentów Chórów Hyogo organizowanym w różnych miastach Japonii.
Jest także współredaktorem wielu publikacji chóralnych „Reine Männersache” i „Reine Frauensache” w Peters-Verlag, a także innych publikacji w Bosse, Bärenreiter i Helbling.
Od 2008 do 2023 roku był dyrektorem artystycznym Państwowego Chóru Młodzieżowego w Hesse, a obecnie jest dyrektorem artystycznym Harmonie-Festival w Lindenholzhausen, jednego z największych festiwali chóralnych i folklorystycznych w Europie.

 

Prof. Marcin Tomczak (Gdańsk, Polska)
chórmistrz, dyrygent; wykładowca Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. W latach 1999-2005 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej. W latach 2005-2012 piastował funkcję prorektora ds. artystycznych i studenckich. Kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej (2005-2008, 2012-2016, 2020-). Członek Senatu Akademii, Senackich Komisji: Artystycznej i Budżetowej Akademii Muzycznej.
Od 1992 kierownik artystyczny i dyrygent Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego. Z zespołem odbył liczne tourné🎺s koncertowe w kraju i zagranicą, występując w Albanii, Austrii, Chorwacji, Czechach, Francji, Hiszpanii, Litwie, Macedonii, Niemczech, Słowenii, Szwecji, Ukrainie, Włoszech, a także USA, Korei Południowej, Chinach, Argentynie i Ekwadorze. Z zespołem zdobył szereg czołowych nagród – w tym Grand Prix- w wielu krajowych i międzynarodowych konkursach chóralnych / Wiedeń, Busan, La Valetta, Pardubice, Wilno, Praga, Ohrid, Barczewo, Lloret de Mar, Daugavpils, Bandung/. Laureat indywidualnych nagród dyrygenckich/ Polska , Korea, Czechy/.
Zapraszany do prac Jury krajowych i zagranicznych festiwali i konkursów chóralnych /Grecja, Litwa, Macedonia, Rumunia, Słowacja, Włochy /. Prowadzi warsztaty dla dyrygentów chóralnych w Polsce, Niemczech, Macedonii, Rumunii oraz Korei Południowej/ Seul, Jeju/. W latach 2012-2021 wykładowca na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Od 2007 roku pełni funkcję dyrektora artystycznego oraz Przewodniczącego Jury Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego MUNDUS CANTAT SOPOT.