Z  radością przedstawiamy skład Jury części konkursowej zbliżającego się wielkimi krokami Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego MUNDUS CANTAT SOPOT 2018. Oto oni:

Prof. Marcin Tomczak

Jest profesorem zwyczajnym, chórmistrzem, dyrygentem, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku i Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1999-2005 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej. W latach 2005-2012 piastował funkcję prorektora ds. artystycznych i studenckich, a w latach 2005-2008, 2012-2016 był kierownikiem katedry dyrygentury chóralnej. Od roku 2016 jest dyrektorem Instytutu Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej. Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Od 1992 jest kierownikiem artystycznym i dyrygentem Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego. Z tym chórem odbył liczne tournée koncertowe w kraju i za granicą występując, min.: w Albanii, Austrii, Hiszpanii, Słowenii, Szwecji, Ukrainie, Włoszech, a także USA, Korei Południowej, Chinach, Argentynie i Ekwadorze.

Pod jego dyrekcją Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego zdobył czołowe nagrody krajowe i międzynarodowe, m.in.: pięć nagród Grand Prix w Wiedniu (Austria), Pardubicach (Czechy), Wilnie, (Litwa), Ochrydzie (Macedonia) i w Barczewie (Polska). Ponadto Maestro Tomczak otrzymał wiele indywidualnych nagród dyrygenckich (Polska, Korea, Czechy),rektorskich, nagród władz państwowych i terytorialnych, m.in.: Honorową Nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za twórczość artystyczną w dziedzinie muzyki oraz Nagrodę Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”. Współpracował z Krzysztofem Pendereckim, Janem A.P. Kaczmarkiem (światowe premiery kompozycji „Kantata o wolności”, symfonia „Emigra”), Leszkiem Możdżerem (prawykonanie „Missa Gratiatoria”), Jean Michel Jarr`em, Ennio Morricone, Mikisem Theodorakisem (nagranie na płytę CD opery „Metamorphoses of Dionysus”).

Jako dyrygent współpracował z orkiestrami: Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Filharmonii Koszalińskiej, Państwowej Opery Bałtyckiej, z Polską Filharmonią Kameralną Sopot, Polską Orkiestrą Kameralną Sinfonia Varsovia, Orkiestrą Symfoniczną Uniwersytetu w Bremie, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Gdańsku. Gościnnie poprowadził koncert muzyki polskiej w Korei Południowej z chórem Guacheon City Women`s Choir. Prowadził warsztaty polskiej muzyki chóralnej w Rumunii i Korei.

Był wielokrotnie zapraszany do prac Jury krajowych i zagranicznych festiwali i konkursów chóralnych (Grecja, Litwa, Macedonia, Rumunia, Słowacja, Włochy).

Od 2007 roku jest dyrektorem artystycznym i przewodniczącym Jury Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Mundus Cantat.

Maestro Jae Joon Lee (Daegu, Korea Południowa)

Ma wielostronne wykształcenie muzyczne. Uzyskał tytuł magistra muzyki ze specjalizacją muzyka instrumentalna na Uniwersytecie Keimyung oraz tytuł dyrygenta chórów na Uniwersytecie Południowej Karoliny w Los Angeles. Ukończył również studia na kierunku dyrygowanie orkiestrą i operą, uzyskując tytuł magistra Narodowego Konserwatorium w Nowosybirsku w Rosji.

Jako dyrygent chóru Pilgrim Mission Choir odniósł wiele sukcesów, m.in.  na światowych olimpiadach chóralnych:w roku 2012 na 2. World Choir Olympics w Busan (South Korea) i w 2014 na 3. World Choir Olympics w Bremen (Niemcy), a w 2010 roku zdobył Grand Prix na 49. Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Seghizzi w Gorycji. W 2004 maestro pełnił funkcję dyrektora artystycznego na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Daegu, a w 2013 roku w Yeosu.

Po dłuższym pobycie w USA w lutym 2000 r. Lee powrócił do Korei i założył orkiestrę Gala Orchestra. Orkiestra w szybkim czasie uzyskała rozgłos w mediach i sympatię publiczności. W 2003 został wykładowcą na Narodowym Instytucie Sztuki na Kubie (ISA de Cuba) oraz Dyrektorem Muzycznym Kubańskiej Opery Narodowej.

Maestro Lee był zapraszany jako dyrygent gościnny przez różne orkiestry i opery, zarówno w kraju jak i za granicą. Występował w takich krajach jak Kuba, Filipiny, Hiszpania i Rosja. Dyrygował dużymi formami muzycznymi takimi jak opery: Cyganeria, La Traviata, Carmen, Aida, Rigoletto. Co więcej, dyrygował również wieloma wybitnymi dziełami muzycznymi takich kompozytorów jak Mozart, Beethoven, Czajkowski, Brahms czy Mahler.

Jae-Joon Lee jest założycielem fundacji Pilgrim Music Foundation (PMF) na wyspie Jeju. PMF tworzy akademię muzyczną pod nazwą Jeju International Genius Music Academy (JIGMA), w której najwybitniejsi światowi wykładowcy będą w niedalekiej przyszłości kształcić szczególnie uzdolnionych studentów. Ponadto Maestro Lee jest dyrektorem artystycznym wielu instytucji muzycznych takich jak: Novo Philharmonic Orchestra, Pilgrim Mission Music Center, International Youth Orchestra Study Group (IYOSG) i Yenoeul Music Center oraz profesorem wizytującym w Santo Tomas Music Conservatory w Manili.

Maestro Stojan Kurat (Ljubljana, Słowenia)

Jest absolwentem dyrygentury w Akademii Muzycznej w Ljubljanie i fortepianu w Conservatorio Giuseppe Tartiniego w Trieście, gdzie jest profesorem od 1983 roku.

Ma ogromne doświadczenie w pracy z chórami: pracował z chórem dziecięcym Glasbena Matica Triest, chórem dziewczęcym, mieszanym chórem młodzieżowym i odtwrzonym przez siebie chórem Jacobus Gallus (1991).

Przez dziesięć lat (1992-2002) pełnił funkcję dyrektora artystycznego i dyrygenta słynnego chóru APZ Tone Tomšič Uniwerytetu w Lubljanie. Wraz z tym chórem oraz z zespołem Vokalna akademija Ljubljana zdobył prestiżowe nagrody, w tym 5 nagród Grand Prix w Tours 1999, Warnie 2001, Gorycji 2001, Mariborze 2002 i Arezzo 2009.

W 2003 roku został dyrygentem Słoweńskiego projektu chóralnego, który prowadził przez dwa lata oraz głównym dyrygentem RTV w Słowenii. Od 2007. Przez kolejne dwa lata, prowadził włoski chór młodzieżowy Coro Giovanile Italiano.

W roku 2011 w Arezzo za twórczą pracę z chórem Vokalna Akademija Ljubljana otrzymał prestiżową nagrodę Guidoneum. W 2012 uzyskał nagrodę Prešeren, najwyższe uznanie w Słowenii. W ubiegłym roku otrzymał kolejną prestiżową nagrodę za działalnośc kulturalną na rzecz Republiki Słowenii. Professor Stojan Kuret współpracował również z kilkoma orkiestrami jako dyrygent.

Obecnie prowadzi działalność artystyczną jako maestro, dyrygent chórów i seminarzysta (Budapeszt, Ryga). Jest też bardzo często zapraszany jako juror międzynarodowych konkursów chóralnych.

Maestro Marco Ugalde (Meksyk, Meksyk)

Jest absolwentem Narodowej Szkoły Muzycznej na Narodowym Uniwersytecie Meksykańskim (UNAM) o specjalności dyrygentura chóralna. Jest założycielem i kierownikiem m.in. chóru dziecięcego niemieckiej szkoły w Mexico City, zespołów wokalnych Ars Cantata i Staccato, oraz Chóru Akademickiego Uniwersytetu Narodowego. Ugalde pełnił funkcję profesora w projekcie, którego celem było szkolenie młodych dyrygentów chóru na terenie Meksyku i działał jako dyrektor kilku ośrodków powiązanych z tym projektem w kilku miastach Meksyku. W 2000 roku został zaproszony do przeprowadzenia warsztatów poświęconych muzyce meksykańskiej na World Expo 2000 w Hanowerze (Niemcy) W 2003 roku pełnił funkcję gościnnego dyrygenta Chóru Stulecia na koncercie z udziałem Luciano Pavarottiego w Meksyku. W 2007 r. zorganizował konferencję i wyreżyserował warsztaty poświęcone muzyce meksykańskiej w kontekście VI Międzynarodowego Festiwalu America Cantat, który odbył się w Brazylii. W 2009 roku wziął udział w międzynarodowym kursie Master Class for Choral Conductors, który odbył się w Akademii Muzycznej w Marktoberdorf (Niemcy). Brał udział w kongresach, sympozjach i festiwalach w Niemczech, Danii, Francji, Korei Południowej, Chorwacji, Kanadzie, USA i na Kubie. Z zespołem Staccato odbył cztery międzynarodowe tournée, a także zdobył ważne wyróżnienia i nagrody w kilku międzynarodowych konkursach. W 2016 roku wygłosił wykład na temat muzyki meksykańskiej na festiwalu Ars Choralis w Zagrzebiu w Chorwacji. W 2017 r. został zaproszony jako członek jury i poprowadził warsztaty poświęcone meksykańskiej muzyce na festiwalu Musical Impressions w Bydgoszczy. Od 2016 do 2018 roku jest beneficjentem dotacji z Narodowego Funduszu Kultury i Sztuki (FONCA), która umożliwi mu realizację projektu badań i promocji muzyki XX i XXI wieku oraz chóralnej muzyki Meksyku. Projekt  ten umożliwi mu także prowadzenie warsztatów i konferencji poświęconych muzyce meksykańskiej i latynoamerykańskiej oraz koncertowanie ze Staccato w Meksyku i za granicą.

Prof. Wiesław Delimat (Kraków, Polska)

Jest absolwentem krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów i dyrygentury, profesorem zwyczajnym sztuk muzycznych. Jako organista, kameralista oraz dyrygent koncertował w większości krajów Europy, m.in. dyrygował w słynnej Filharmonii Berlińskiej i lipskim Gewandhouse, a także w USA, Chinach, Izraelu i Japonii. Występował też z wieloma renomowanymi zespołami orkiestrowymi oraz chóralnymi.

W roku 2000 powołał do istnienia chór kameralny Kantorei Sankt Barbara oraz orkiestrę L’Estate Armonico. Z zespołami tymi wykonał w kraju i zagranicą kilkadziesiąt dzieł wokalno-instrumentalnych różnych epok i stylów oraz dokonał licznych nagrań radiowych i płytowych. Zdobył także wiele nagród i wyróżnień konkursowych. Był jurorem licznych festiwali i konkursów chóralnych w Polsce i za granicą.

Wiesław Delimat jest pracownikiem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie pełni funkcję zastępcy dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej i kierownika Katedry Muzyki Kościelnej. Ponadto jest dyrektorem Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie, zastępcą przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie oraz prezesem krakowskiego oddziału Federacji Caecilianum. Za swoją działalność pedagogiczną, artystyczną oraz organizacyjną został wyróżniony wieloma odznaczeniami kościelnymi i państwowymi. Najcenniejszym z nich jest Order św. Sylwestra, nadany przez Papieża Benedykta XVI.