Z  radością przedstawiamy skład Jury części konkursowej zbliżającego się wielkimi krokami Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego MUNDUS CANTAT SOPOT 2019. Oto oni:

Prof. Marcin Tomczak

Jest profesorem zwyczajnym, chórmistrzem, dyrygentem, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku i Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1999-2005 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej. W latach 2005-2012 piastował funkcję prorektora ds. artystycznych i studenckich, a w latach 2005-2008, 2012-2016 był kierownikiem katedry dyrygentury chóralnej. Od roku 2016 jest dyrektorem Instytutu Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej. Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Od 1992 jest kierownikiem artystycznym i dyrygentem Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego. Z tym chórem odbył liczne tournée koncertowe w kraju i za granicą występując, min.: w Albanii, Austrii, Hiszpanii, Słowenii, Szwecji, Ukrainie, Włoszech, a także USA, Korei Południowej, Chinach, Argentynie i Ekwadorze.

Pod jego dyrekcją Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego zdobył czołowe nagrody krajowe i międzynarodowe, m.in.: pięć nagród Grand Prix w Wiedniu (Austria), Pardubicach (Czechy), Wilnie, (Litwa), Ochrydzie (Macedonia) i w Barczewie (Polska). Ponadto Maestro Tomczak otrzymał wiele indywidualnych nagród dyrygenckich (Polska, Korea, Czechy),rektorskich, nagród władz państwowych i terytorialnych, m.in.: Honorową Nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za twórczość artystyczną w dziedzinie muzyki oraz Nagrodę Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”. Współpracował z Krzysztofem Pendereckim, Janem A.P. Kaczmarkiem (światowe premiery kompozycji „Kantata o wolności”, symfonia „Emigra”), Leszkiem Możdżerem (prawykonanie „Missa Gratiatoria”), Jean Michel Jarr`em, Ennio Morricone, Mikisem Theodorakisem (nagranie na płytę CD opery „Metamorphoses of Dionysus”).

Jako dyrygent współpracował z orkiestrami: Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Filharmonii Koszalińskiej, Państwowej Opery Bałtyckiej, z Polską Filharmonią Kameralną Sopot, Polską Orkiestrą Kameralną Sinfonia Varsovia, Orkiestrą Symfoniczną Uniwersytetu w Bremie, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Gdańsku. Gościnnie poprowadził koncert muzyki polskiej w Korei Południowej z chórem Guacheon City Women`s Choir. Prowadził warsztaty polskiej muzyki chóralnej w Rumunii i Korei.

Był wielokrotnie zapraszany do prac Jury krajowych i zagranicznych festiwali i konkursów chóralnych (Grecja, Litwa, Macedonia, Rumunia, Słowacja, Włochy).

Od 2007 roku jest dyrektorem artystycznym i przewodniczącym Jury Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Mundus Cantat.

Anjana Abraham (Koczin, Indie)

Jest założycielką i dyrektor artystyczną Anpal Center for Creative Arts Education. Dyrygent chóralny, piosenkarz (mezzosopran) i pedagog, lubi pracować z chórami kościelnymi, szkolnymi i społecznymi. Abraham otrzymała honorowe członkostwo Stowarzyszenia Chorwackich Dyrygentów Chóralnych oraz honorowy tytuł Mentora Maestry. Był wielokrotnie zapraszana do prac Jury zagranicznych festiwali i konkursów chóralnych (Rosja, Indonezja, Czechy, Chorwacja). Abraham ukończyła studia magisterskie na wydziale Edukacji Muzycznej w Boston Conservatory (MMEd ’17), gdzie otrzymała nagrodę Promising New Music Teacher Award 2016 oraz Music Education Award 2017. Podczas studiów licencjackich na Singapore Management University Abraham została laureatem nagrody University Student Life Arts Excellence za 2009 rok. Jej miłość do muzyki zaprowadziła ją w podróż do Polski, Rosji, Indonezji, Czech, Singapuru, Chorwacji i USA.ma wielostronne wykształcenie muzyczne.

Maestro Paul Phenix (Londyn, Wielka Brytania)

Jest tenorem, zdobywcą nagrody Grammy Award, członkiem zespołu King’s Singers (lata 1997-2014) i założycielem instytucji Purple Vocals. Swoją długą karierę w branży muzycznej rozpoczął w roku 1970, gdy przystąpił do chóru przy Katedrze Św. Pawła w Londynie. Występował podczas mszy z okazji Srebrnego Jubileuszu Królowej w roku 1977. Jest także znany ze swojego udziału w nagraniu utworu Nunc Dimittis Burgona, 1979 w adaptacji utworu Tinker Tailor Soldier Spy, Johna Le Carre przez BBC, które uzyskało Złotą Płytę.Studiował wokalistykę i przedmioty akademickie w Królewskiej Muzycznej Szkole Wyższej w Manchesterze, (1986-1991). W wolnym czasie występował jako wokalista: jako członek chóru przy Katedrze w Manchester, jako senior Big Bandu i przy nagraniach z holenderską grupą Janus. W okresie kolejnych sześciu lat nadal rozwijał swoje umiejętności występując jako solista w oratoriach, biorąc udział w sesjach muzyki popularnej i klasycznej, będąc coachem dla chórzystów przy młodzieżowej szkole w Westminster i występując z chórem im. Monteverdiego.W roku 1997, po przesłuchaniu z wynikiem pozytywnym, został przyjęty do zespołu King’s Singers, i brał udział koncertach, przeciętnie 120-stu rocznie. Występował w wielu prestiżowych salach koncertowych, od Sydney Opera House do Carnegie Hall w Nowym Jorku i w wielu innych odległych krajach: w Chile, Nowej Zelandii. Rosji, Chinach i Pd. Afryce.W roku 2014 wystąpił z zespołu i założył Purple Vocals, bedąc w niej coachem dla zespołów i dyrygentów, prowadząc wykłady na temat technik angażowania publiczności i prowadząc konsultacje w sprawach zatrudniania. Prowadzi działalność na szeroką skalę, jeżdżąc po całym świecie. Między innymi odbył podróż do Kolumbii, gdzie ze znanym zespołem L’Arpeggiata grał rolę Aristea w najnowszej wersji Orfeusza, do Chin, gdzie prowadził wykłady i pełnił rolę coacha, do USA, gdzie także pełnił rolę coacha dla Filadelfijskiego Chóru Chłopięcego, i gdzie z Amerykańskim Chórem Festiwalowym śpiewał rolę Evangelisty w Pasji Św. Mateusza J.S. Bacha, pod dyrekcją Craiga Jessopa, odbył podróż do Niemiec, gdzie był solistą w Orchestrze WDR w Filharmonii w Kolonii, Finlandii, Włoch, Islandii, Szwajcarii, Hong Kongu, Chin i USA.

Prof. Branko Stark (Split, Chorwacja)

Jest ekspertem wielostronnym: kompozytorem, dyrektorem chóru, nauczycielem, foniatrą i logopedą. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Zagrzebiu. Studiował też pedagogikę muzyczną, fonetykę, patologię mowy.Jest wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych (Uniwersytet w Splicie, Chorwacja). Wykłada tam techniki wokalne i wokalistykę. Jest profesorem wizytującym, zarówno w kraju, na kilku uniwersytetach w Chorwacji, jak i poza granicami kraju. Specjalizuje się w stylistyce mowy i badaniach muzycznych oraz badaniach pedagogiczno-naukowych. Na temat tych zagadnień wydał drukiem wiele prac. Jest też znanym kompozytorem, skomponował ponad 200 utworów. Za swą działalność w dziedzinie kompozycji, dyrygentury i działalność koncertową otrzymał wiele prestiżowych nagród.Prowadzi seminaria, kolokwia mistrzowskie, wykłady i warsztaty dla dyrygentów i dla wokalistów z całego świata (w Europie, USA, Rosji, Chinach, Pd. Ameryce i w wielu krajach azjatyckich).Maestro jest także znanym jurorem, brał udział w ponad stu międzynarodowych konkursach chóralnych na wszystkich kontynentach. Jest przewodniczącym Chorwackiego Stowarzyszenia Dyrygentów Chóralnych, szefem Akademii Wokalistyki i członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej World Choir Games.

Prof. Waldemar Górski (Gdańsk, Polska)

Jest dyrygentem i animatorem życia muzycznego. Absolwent wydziałów: Instrumentalnego i Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku. W r. 2000 uzyskał kwalifikacje I° w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych (dr sztuki muzycznej), a w 2006 r. stopień dr. hab. w dyscyplinie dyrygentura w Akademii Muzycznej w Krakowie. W roku 2011 uzyskał nominację z rąk Prezydenta RP do tytułu profesora sztuk muzycznych w wyniku postępowania prowadzonego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Zawodowo związany od początku z macierzystą Uczelnią w Gdańsku jako asystent, adiunkt, prof. nadzwyczajny, a od 2012 jako prof. zwyczajny. Pełnił funkcję prodziekana i dziekana Wydziału IV AM. Współpracował z wieloma chórami i orkiestrami koncertując w Polsce i w wielu krajach poza granicami. Recenzent przewodów i publikacji, promotor doktoratów. Wielokrotnie odznaczany za działalność m. im. przez Prezydenta RP, przedstawicieli władz samorządowych i resortowych.