Project Description

<p style=”text-align: center;”><a href=”http://munduscantat.pl/wp-content/uploads/2014/11/festiwal-sakral-pl.jpg”><img class=”alignnone wp-image-2156 size-full” src=”http://munduscantat.pl/wp-content/uploads/2014/11/festiwal-sakral-pl.jpg” alt=”” width=”960″ height=”453″ /></a></p>

<h1></h1>
<h1></h1>
<h1></h1>
&nbsp;
<h1><span style=”color: #ffffff;”>Drodzy Chórzyści z całego świata!</span></h1>

<span style=”color: #ffffff;”>Mamy wielką przyjemność zaprosić Was do wzięcia udziału w 1. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej w Gdańsku im. Jana Pawła II, który odbędzie się w dniach 8-11 października 2015 roku. </span>

<h2><span style=”color: #ffffff;”>Spotkajmy się w Gdańsku – stolicy kultury</span></h2>
<span style=”font-size: 13px;”><span style=”color: #ffffff;”>Zapraszamy Was do Gdańska – miasta gdzie pod przewodnictwem Lecha Wałęsy narodziła się Solidarność, ruch społeczny który doprowadził do upadku komunizmu w Europie. Niezwykłe położenie i ponad tysiąc lat historii sprawiają, że Gdańsk jest wyrazisty, zdecydowany, o silnej i ugruntowanej pozycji na mapie. Wczoraj jako kolebka „Solidarności”, był centrum wydarzeń, które wpłynęły na zmianę biegu historii Europy, dzisiaj to prężnie rozwijająca się stolica kultury.</span></span>

<span style=”color: #ffffff;”>.</span>

<h2><span style=”color: #ffffff;”>Kto śpiewa, modli się podwójnie</span></h2>
<span style=”color: #ffffff;”>Przyjedźcie i dołączcie do modlitw o pokój na świecie. Spróbujmy śpiewem zatrzymać przemoc i pokazać światu nasz głos w sprawie międzynarodowych konfliktów zbrojnych. Zaśpiewajmy wspólnie w zapierających dech w piersi wnętrzach gdańskich kościołów, bo „kto śpiewa, dwa razy się modli”. </span>

<p style=”text-align: center;”><span style=”color: #000000;”>

weź udział!

</p>

 

<h1><span style=”color: #ffffff;”>Szczegóły festiwalu</span></h1>


<h3>Czwartek – 8 października, 2015</h3>
<ul>
<li>Przyjazd chórów</li>
<li>Ceremonia Otwarcia</li>
<li>Koncert festiwalowy – Kościół św. Jana, Gdańsk
Wystąpi: Chór St.-Johannis Choralchor –Kantorei, Rostock, Niemcy</li>
</ul>
<h3>Piątek – 9 października, 2015</h3>
<ul>
<li>Przesłuchania konkursowe –
kościół p.w. Matki Boskiej Fatimskiej, Pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, Gdańsk
– Próba do wspólnego koncertu
– Koncerty festiwalowe</li>
</ul>
<h3>Sobota – 10 października, 2015</h3>
<ul>
<li>Przesłuchania konkursowe – kościół p.w. Matki Boskiej Fatimskiej, Pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, GdańskSpotkanie podsumowujące – jury festiwalu oraz dyrygenci
kościół p.w. Matki Boskiej Fatimskiej, Pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, Gdańsk
– Ogłoszenie wyników
– Koncert Finałowy dedykowany Janowi Pawłowi II w Katedrze oliwskiej</li>
</ul>
<h3>Niedziela – 11 października, 2015</h3>
<ul>
<li>- Występy chórów podczas mszy św. w kościołach Gdańska
– Wyjazd chórów</li>
</ul>
1. W festiwalu mogą brać udział tylko chóry amatorskie określając w karcie zgłoszenia wybraną kategorię konkursową.
2. Kategorie konkursowe:
A1: Chóry dziecięce do lat 12
A2: Chóry dziecięce do lat 16
B1: Chóry chłopięce (soprany, tenory) do lat 16
B2: Chóry chłopięco-męskie (soprany, alty, tenory, basy)
C1: Chóry młodzieżowe (soprany, alty) do 21 roku życia
C2: Chóry młodzieżowe (soprany, alty, tenory, basy) do 21 roku życia
D1: Chóry dorosłe (min. 25 śpiewaków)
D2: Chóry jednorodne (min. 25 śpiewaków)
E1: Zespoły wokalne (4 – 9 śpiewaków, mieszane, damskie, męskie, mikrofonów)
E2: Dorosłe chóry kameralne (9 – 24 śpiewaków, mieszane, damskie, męskie)
P: Chóry kościelne
R: Chóry Seniorów
H: Chóry nie biorące udziału w konkurencji

Chóry powinny zaprezentować repertuar a cappella.
W kategorii A i C, czyli, chóry dziecięce i młodzieżowe, zespoły obowiązkowo muszą przygotować dwa utwory a cappella, resztę programu chóry mogą zaprezentować z akompaniamentem instrumentu /instrument akompaniujący zapewnia chór we własnym zakresie/.
W repertuarze konkursowym winny znaleźć się utwory;
utwór skomponowany przed 1600 rokiem
utwór  pochodzący z epoki romantyzmu
utwór skomponowany przez kompozytora urodzonego po 1920 roku
utwory dowolnego wyboru

W poszczególnych kategoriach odstępstwo od wyznaczonego limitu wieku uczestnika nie może dotyczyć więcej niż 25 % chórzystów.

3. Jeden chór może uczestniczyć w kilku kategoriach.
4. Przesłanego programu konkursowego nie można zmieniać.
5. Czas wykonywania programu nie powinien być krótszy niż 12 minut i nie dłuższy niż 15 minut. Po przekroczeniu górnego limitu czasu występ chóru prezentacja może być przerwana.
6. O zmianach tonacji wykonywanych utworów należy poinformować jury pisemnie przed występem.
7. Prezentacje konkursowe będzie oceniać powołane przez organizatorów Jury, złożone z wybitnych specjalistów.
8. Według liczby uzyskanych punktów jury przyznaje:
złoty dyplom 90–100 punktów
• srebrny dyplom 75–89,9 punktów
• brązowy dyplom 60–74,9 punktów
• dyplom uczestnictwa poniżej 60 punktów
oraz statuetki Mundus Cantat w poszczególnych kategoriach.
9. Decyzja jury jest ostateczna.
10. Jury zastrzega sobie prawo nie wybrania zwycięzcy w poszczególnych kategoriach, jeśli dojdzie do wniosku, że prezentacje uczestników w tych kategoriach nie osiągną odpowiednio wysokiego poziomu.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród.
12. Jury ocenia chóry biorąc pod uwagę następujące kryteria: intonacja, prawidłowe odczytanie tekstu; muzycznego, dobór repertuaru i stopień trudności, interpretacja i artystyczne walory wykonania.
13. Chór może powtórnie wziąć udział w festiwalu pod warunkiem, że program zgłoszony do konkursu złożony jest z innych utworów niż wykonywany podczas poprzednich edycji.
14. Chór może nie brać udziału w części konkursowej festiwalu, decydując się na udział tylko w koncertach towarzyszących w czasie trwania konkursu.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania audiowizualnych zapisów sporządzonych podczas festiwalu
16. Organizatorzy przewidują dodatkowe spotkania i występy chórów uczestniczących w Festiwalu – patrz program festiwalu.
Chóry uczestniczące w Festiwalu proszone są o przygotowanie stosownego programu: Ceremonia Otwarcia /2 utwory/, koncert towarzyszący /15 min/, Koncert Finałowy /o wystąpieniu decyduje Jury/- pobierz pdf (z repertuarem)

1. Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z opłatą rejestracyjną upływa 31 maja 2015.
2. Chór powinien przesłać:
Kompletnie wypełnioną kartę zgłoszenia drogą elektroniczną
repertuar konkursowy (imię i nazwisko kompozytora, lata życia kompozytora, długość trwania utworu) – <a href=”http://munduscantat.pl/wp-content/uploads/2014/11/Repertuar.doc”>POBIERZ</a>
Nagranie chóru (nie starsze niż 3 lata,CD, mp3, link, pocztą elektroniczną)
potwierdzenie wpłaty opłaty rejestracyjnej (pocztą elektroniczną),
5 kompletów partytur utworów konkursowych (pocztą, partytury nie są zwracane),
krótką historię chóru (ca. 10 linii, przesłać pocztą elektroniczną),
ostatnią fotografię chóru (rozdzielczość zdjęcia 300 dpi, przesłać pocztą elektroniczną).
3. Po otrzymaniu wszystkich dokumentów zgłoszenia chóru do udziału w festiwalu, każdy zaakceptowany zespół otrzyma oficjalnie potwierdzenie udziału drogą elektroniczną.
<span style=”font-size: 13px;”>
1. Część konkursowa festiwalu odbędzie się w dniach 9-11 października 2015 roku.</span>
2. Każdy z chórów pokrywa koszty przejazdu, zakwaterowania i opłaty za wyżywienie.
3. Zespoły zgłaszające swój udział w festiwalu wnoszą opłatę rejestracyjną:
w wysokości 500 zł. Za uczestnictwo w każdej kolejnej kategorii chór powinien zapłacić za każdą następną w kwocie 300 zł.
4. Opłata rejestracyjna w przypadku rezygnacji nie jest zwracana.
1. Każdy chór (włączając dyrygenta, osoby towarzyszące i kierowcy autobusów) powinien opłacić koszty zakwaterowania i wyżywienia. Chóry powinny zadecydować ile dni chcą spędzić w Gdańsku.
2. Proponujemy cztery klasy zakwaterowania:
– klasa I – dwu, trzy, cztero i wielo-osobowe pokoje w hostelach, domach wczasowych, sanatoriach lub hotelach – 70 – 140 PLN (dodatkowa opłata za pokoje 1-osobowe)
– klasa II – dwu, trzy, czteroosobowe pokoje w domach wczasowych, sanatoriach lub hotelach – 141 – 200 PLN (dodatkowa opłata za pokoje 1-osobowe)
– klasa III – dwu i trzyosobowe pokoje w dwugwiazdkowych hotelach – 201 – 250 PLN (dodatkowa opłata za pokoje 1-osobowe)
– klasa IV – jedno, dwuosobowe pokoje w trzy gwiazdkowych hotelach – powyżej 251 PLN (dodatkowa opłata za pokoje 1-osobowe).
3. Koszt obejmuje cenę za zakwaterowanie w odpowiedniej klasie, wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja), uczestnictwo we wszystkich imprezach związanych z festiwalem, opiekuna podczas całego pobytu na festiwalu.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uczestniczących chórów.
<h3>
</h3>
<h3>15 lipca 2015</h3>
Termin przyjęcia zgłoszenia na festiwal wraz z opłatą rejestracyjną.
<h3>1 sierpnia 2015</h3>
Termin zapłaty opłaty za uczestnictwo i I raty – 50% za zakwaterowanie i wyżywienie.
<h3>1 września 2015</h3>
Termin zapłaty II raty – końcowej za zakwaterowanie i wyżywienie
Fundacja MUNDUS CANTAT
ul. Kościuszki 61
81-703 Sopot
tel.: + 48 58 555 84 58
fax: + 48 58 555 84 42
Bank
Fundacja MUNDUS CANTAT
Ul. Armii Krajowej 57/8
81-843 Sopot
CREDIT AGRICOLE Bank Polska S.A.
76194010763078967400000000

<p style=”text-align: center;”>

weź udział!

</p>

Znajdź nas

ul. Kościuszki 61
81-703 Sopot
Poland

Napisz

<span style=”color: #ffffff;”><a style=”color: #ffffff;” href=”mailto:munduscantat@sopot.pl”>munduscantat@sopot.pl</a></span>

Zadzoń

+ 48 58 555 84 58
+48 609 692 707

Polub nas

<span style=”color: #ffffff;”><a style=”color: #ffffff;” href=”https://www.facebook.com/munduscantat”>facebook.com/munduscantat</a></span>