W ramach tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego MUNDUS CANTAT SOPOT zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach wokalnych.

Maszerowanie, skłony, okrzyki, skandowanie, tupanie, strzelanie z niewidzialnego łuku – sceny rodem z filmu Jak zostać królem. „Całe nasze ciało to instrument, każdy z Was to takie pudło rezonansowe” – mówi prof. Elżbieta Wtorkowska, która 16 i 17 marca poprowadziła warsztaty z emisji głosu.

16 i 17 marca w III Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie odbyły się warsztaty z emisji głosu, które poprowadziła prof. Elżbieta Wtorkowska z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Niekonwencjonalnymi metodami uczyła uczestników warsztatów jak poprawnie wydobywać z siebie głos tak, by nie tylko śpiewając, ale również mówiąc brzmieć jak najlepiej. W warsztatach wzięła udział młodzież z III LO w Sopocie i V LO w Gdańsku, a także chórzyści Festiwalowego Chóru Mundus Cantat. Wśród uczestników, oprócz osób pragnących podszkolić swój warsztat wokalny, znalazły się – nauczycielka, która chce być lepiej słyszalna przez swoich uczniów oraz przyszła dziennikarka. Prof. Wtorkowska zaplanowała również naukę trzech utworów – m.in. „Piosenka jest dobra na wszystko” z Kabaretu Starszych Panów. Osoby obawiające się o swoje możliwości wokalne uspokaja: „Tylko 3% naszej populacji nie słyszy, nad resztą wystarczy tylko cierpliwie popracować”. Na kolejne spotkanie zapraszamy już:

26 kwietnia (czwartek), godz. 17.00- 19.00
27 kwietnia (piątek), godz. 17.00 – 19.00

do: V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Polanki 130, Gdańsk

Warsztaty wokalne „I ty możesz zabrać głos”

 • Zapraszamy chętnych uczniów trójmiejskich szkół średnich a w szczególności tych, którzy przygotowują się na studia dziennikarskie, aktorskie, wokalne, prawnicze, logopedyczne oraz tych którzy są zainteresowani poprawną wymową i śpiewem
 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • Zespołem ćwiczebnym warsztatów będzie Chór Festiwalowy Mundus Cantat
 • Zgłoszenia prosimy kierować do: Gosi Stankowskiej z 3D (V LO Gdańsk), Zuzanny Hyrcza z 3A (II LO Sopot), Zuzanny Brunka z 3C (III LO Gdańsk) lub na bezpośrednio na adres munduscantat@sopot.pl

ZAKRES WARSZTATÓW:

 • szkolenie prawidłowej emisji i higieny głosu
 • wykład z zakresu budowy i działania narządu głosu (zarys)
 • techniki relaksacyjne wykorzystywane w pracy nad głosem
 • higiena głosu (wskazania dotyczące ostrożnego obchodzenia się z głosem), jak „rozgrzewać” głos
 • głos w „stresie”, występ publiczny
 • praca nad brzmieniem głosu
 • ćwiczenia elastyczności i siły poszczególnych narządów artykulacyjnych
 • ćwiczenia powiązania mechaniki artykulacyjnej z techniką oddechową, zwiększenie dźwięczności i nośności głosu
 • fonacja w mowie i w śpiewie
 • technika energetyki oddechowej w śpiewie
 • technika wyprowadzenia i osadzenie dźwięku
 • intonacja w śpiewie

Forma zajęć:

 • cykl warsztatów o charakterze teoretyczno-praktycznym, zawierający treści dotyczące istotnych zagadnień z zakresu emisji głosu i ich powiązań psychofizjologicznych
 • zajęcia wokalne z zakresu emisji zespołowej
 • realizacja wybranego repertuaru:
  S. Moniuszko, opr. A Żylis – Krakowiak
  J.Wasowski, opr. M. Wawruk – Piosenka jest dobra na wszystko
  El. A. Ammacapone – „O happy Day” (pieśń gospel)
  M. Jackson, L. Richie – „We are the Word”

Te utwory warsztatowe zostaną wykorzystane w performansie muzycznym „Muzyczny Flash Mob” w Galerii Bałtyckiej, w którym weźmie udział młodzież wraz Chórem Festiwalowym Mundus Cantat i chórem z Kolumbii. To muzyczne wydarzenie zostanie zapisane w formie video, by następnie nagranie umieścić na festiwalowym kanale YouTube.
A ponadto:

2 maja (środa)
Performance Muzyczny „O happy day”
Plac Przyjaciół, Sopot

15 maja (wtorek)
Performance Muzyczny „O happy day”
Centrum Handlowe Galeria Bałtycka, Al. Grunwaldzka 141

prof. Elżbieta Wtorkowska jest profesorem Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku oraz wykładowcą na Podyplomowym Studium Chórmistrzostwa i Podyplomowym Studium Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Jest również konsultantem wokalnym Chóru „Opera Nova” w Bydgoszczy.
Ponadto od 1992 roku jest wykładowcą na Studium dla Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie i członkiem Rady Artystycznej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Wykłada indywidualną emisję głosu z ćwiczeniami oraz metodykę prowadzenia emisji zespołowej z praktykami. Od 2002 roku jest dyrygentem Chóru Dyrygentów Polonijnych „Ojczyzna”, z którym przygotowuje repertuar koncertowy wykonywany podczas Światowych Festiwali Chórów Polonijnych w Koszalinie oraz koncertów w ramach Międzynarodowych Festiwali Organowych w Koszalinie.
Prowadzi również wykłady i ćwiczenia z zakresu emisji głosu oraz warsztaty chóralne na kursach dla dyrygentów chórów polskich na Białorusi (od 1996), Ukrainie (od 1998), Litwie (od 2003) w Republice Czeskiej (1999-2001, 2007 i 2008) w Stanach Zjednoczonych (2006 i 2007) oraz w Anglii (2008).
Również w 2008 roku przeprowadziła wykłady i warsztaty chóralne w Sydney w Australii, a w 2009 w Biggar w Szkocji. W 2010 roku była konsultantem wokalnym Międzynarodowej Akademii Chóralnej „In terra Pax” w Międzyzdrojach.
W latach 2000 – 2002 była wykładowcą na Podyplomowym Studium Dyrygentury Chóralnej w Akademii Muzycznej w Krakowie, a w sezonie artystycznym 2002-2003 była konsultantem wokalnym Chóru Opery na Zamku w Szczecinie.
W latach 2005 – 2008 prowadziła zajęcia z zakresu fonetyki pastoralnej na wydziale teologii UAM w Poznaniu, Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy.
Od 1981 roku prowadzi w Murowanej Goślinie Chór Dziewczęcy „Canzona”, od 2001 roku Żeński Chór „Canzona-Absolwent”, sprawuje też opiekę artystyczną i merytoryczną nad Chórem Chłopięcym Canzona i Kameralnym „Canzona”. Z chórami „Canzona” koncertowała w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Holandii, Grecji, Szwecji, Rosji, Republice Czeskiej na Słowacji na Węgrzech, Litwie, w Finlandii, Austrii, Anglii , Hiszpanii i na Ukrainie. W latach 1984 – 2000 była również dyrygentem Chóru Mieszanego „Vocantes” Parafii św. Jakuba w Murowanej Goślinie. Jest inicjatorem i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie (2007, 2008, 2009, 2010, 2011).
W Akademii Muzycznej w Bydgoszczy prowadziła Męski Zespół Wokalny, Zespoły Wokalne Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej oraz Chór Akademicki.
Gości jako wykładowca na licznych seminariach dla wokalistów, logopedów, nauczycieli
i dyrygentów chóralnych w Polsce i poza granicami. Prowadzi też warsztaty wokalne zarówno dla chórów amatorskich jak i profesjonalnych, dziecięcych, młodzieżowych i akademickich, chłopięcych, żeńskich, męskich i mieszanych na terenie całej Polski